International 49er Class Association

Details
Adres : 46 Wanchai Road Suite 219
Plaats : Hong Kong
Postcode : V5Z3G9
Land : Hong Kong, China
Web : 49er.org
E-mail : benremocker@hotmail.com
Telefoon : 604-340-3749
Evenementen
2019 25-11 - 27-11 2019 Oceania Championship
2019 03-12 - 08-12 2019 World Championship
Publicatie informatie

De geleverde publicatie informatie is van toepassing op alle inhoud gepubliceerd op manage2sail.com door International 49er Class Association.

Publicatie informatie inhoud van sectie 55(2) Zend machtigingen (alleen Duitsland)

Club Name International 49er Class Association
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.880.0)