Ostendcup

Details
Adres : Driftweg 69
Plaats : Bredene
Postcode : 8450
Land : Belgium
E-mail : ostendcup@gmail.com
Evenementen
2022 11-06 - 12-06 OSTENDCUP 1: BAR RACE
2022 02-07 - 03-07 OSTENDCUP 2: KEYWARE RACE
2022 08-07 - 10-07 OSTENDCUP 3: DISCOVERY CUP & OPEN BELGIAN'S SB20
2022 16-07 - 17-07 OSTENDCUP 4: DUVEL CUP
2022 21-07 - 24-07 PATIN A VELA XXI° OPEN BELGIAN CHAMPIONSHIP 2022
2022 06-08 - 07-08 OSTENDCUP 5: BRUGSE ZOT RACE
2022 27-08 - 28-08 OSTENDCUP 6: DEFENDER CUP
2022 03-09 - 04-09 OSTENDCUP 7: FLINN CUP
2022 10-09 - 11-09 OSTENDCUP 8: INDIAN SUMMER RACE
Publicatie informatie

De geleverde publicatie informatie is van toepassing op alle inhoud gepubliceerd op manage2sail.com door Ostendcup.

Publicatie informatie inhoud van sectie 55(2) Zend machtigingen (alleen Duitsland)

Club Name Ostendcup
Associated Club Netherlands Club Association
BTW identificatie nummer BE 428696448
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.984.0)