Helsingfors Segelsällskap r.f.

Details
Adres : Liuskasaari
Plaats : Helsinki
Postcode : 00140
Land : Finland
E-mail : hss@helsinkisailing.com
Telefoon : +358 9 633 637
Evenementen
2019 08-05 - 11-09 HSS Keskiviikkokisat - Wednesday Races
2019 02-06 Classic Treenikisa
2019 08-06 - 09-06 Downtown Regatta
2019 15-06 - 16-06 Prompt Classic Regatta
2019 28-06 - 30-06 Helsinki Regatta 2019
2019 03-08 - 04-08 Champagne Regatta
2019 07-08 - 11-09 HSS-keskiviikkokisat syksy 2019
2019 10-08 - 11-08 Int5m Luokkamestaruudet
2019 11-08 Hyvän Tuulen Linnanmäkiregatta
2019 20-09 - 22-09 HSS AUDI High Performance Race
2019 12-10 HSS klubikisa
Publicatie informatie

De geleverde publicatie informatie is van toepassing op alle inhoud gepubliceerd op manage2sail.com door Helsingfors Segelsällskap r.f..

Publicatie informatie inhoud van sectie 55(2) Zend machtigingen (alleen Duitsland)

Club Name Helsingfors Segelsällskap r.f.
Associated Club Finnish Sailing and Boating Federation
Registratienummer 0116473-6
BTW identificatie nummer FI 0116473-6
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.874.0)